Projektowanie wnętrz Szczecin

Przy realizacjach od wielu lat współpracujemy z firmą ProfiHome.  

Schemat współpracy w przypadku korzystania z ekipy wykończeniowej wygląda następująco:

1. podpisanie umowy z DORA-design
2. projekt koncepcyjny - wizualizacje 3D
3. akceptacja przez inwestora potwierdzona płatnością za pierwszy etap
4. projekt wykonawczy 
5. akceptacja przez inwestora potwierdzona płatnością za drugi etap
6. Wycena robót wykończeniowych przez PROFIhome
7. wspólne spotkanie - inwestor, DORA-design, PROFIhome w celu omówienia 
kosztorysu, ewentualnych zmian
8. Podpisanie umowy na roboty wykończeniowe
9. Przystąpienie do robót wykończeniowych

W czasie robót wykończeniowych lub przed:
10. Wycena zabudów meblowych - kuchni, szaf, garderób
11. podpisanie umowy na wykonanie zabudów meblowych
12. realizacja 

13. Odbiór mieszkania/domu za protokołem zdawczo odbiorczym

Inwestycja może odbyć się praktycznie bez udziału inwestora - koordynujemy 
prace wyłączając inwestora z konieczności stałego nadzoru, zamawiamy 
elementy wykończeniowe, dowozimy, montujemy.

img2

wszystkie zdjęcia, projekt: DORAdesign, realizacja: ProfiHome

projektowanie wnętrz Szczecin